Intresset för kollektivhus ökar bland fastighetsägare

Framtidens medlemsmöte den 6 maj blir extra spännande! Då kommer Svante Jernberg, vd för Sveafastigheter Bostad AB, för att informera om hur de vill samarbeta med föreningen Framtiden och alla intresserade kring nya kollektivhus.

Under det senaste året har Framtiden, som verkar för nya kollektivhus i Stockholm, blivit kontaktat av flera privata fastighetsägare. Även i Göteborg och Upppsala finns ett sådant intresse. Trollängen Bostad samarbetar med Under Samma Tak i ett nytt kollektivhusprojekt i Östra Kålltorp. I Uppsala kan det komma ett förhandsbesked om en markreservation för ett kollektivhus i maj.

Det rör på sig, glädjande!