Hur kan vi leva tillsammans? Helen & Hard utformar arkitekturbiennalens nordiska paviljong. OBS senarelagd!

«How Will We Live Together?» Så är temat för nästa års arkitekturbiennal i Venedig.

Curator/utställningsansvarig är Hashim Sarkis, rektor för arkitektur och samhällsplanering vid MIT i USA och dessförinnan professor i landskapsarkitektur och urbanism på Harvard. I ett officiellt uttalande om nästa års biennaltema ”Hur vi ska leva tillsammans?” betonar han vikten av att föra samman människor i en tid av ökande sociala och ekonomiska klyftor. Tillsammans blir ett nyckelbegrepp.

– Vi behöver mötas och knyta an till varandra, påpekar Hashim Sarkis och lyfter fram arkitekturens roll som plats- och kulturskapare.

Bostäder och miljöer som bidrar till gemenskap och samverkan kommer att bli ett viktigt tema. Biennalen anses vara världens viktigaste arkitekturutställning. Biennalen skulle ha pågått 23 maj – 29 november 2020., men har blivit senarelagd till 29 augusti pga coronaviruset.

Det norska Nationalmuseet har kurator- och projektledaransvaret för den nordiska paviljongen 2020. Museet kommer att samarbeta med det norska arkitektkontoret Helen & Hard pmed utgångspunkt i biennalens tema «How Will We Live Together?», som handlar om hur arkitektur kan bidra till nya gemenskaper.

Konceptet för utställningen kommer att presenteras senare under 2020.

Helen & Hard och Vindmöllebakken

Helen & Hard startades 1996 i Stavanger av Siv Helen Stangeland og österrikaren Reinhard Kropf. Kontoret har i dag 26 medarbetare från tio olika länder och är bland annat känt för sin användning av trä och sina alternativa bostadsprojekt. De har bland annat ritat Norges första moderna kollektivhus i Stavanger, Vindmöllebakken, vars första etapp nu är inflyttad.

Delar av de gemensamma lokalerna i Vindmöllebakken. Totalt blir det 40 lägenheter varav cirka hälften är klara och inflyttade. Foto Pål Christensen.

PÅ den norska arkitektföreningens hemsida finns intervjuer med äldre nyinflyttade i Vindmöllebakken.

Den nordiske paviljongen

Den nordiska paviljongen i Venedig ägs gemensamt av Sverige, Finland och Norge. Huvudansvarig för årets arkitekturbiennal är Nationlmuseum i Oslo i samarbete med ArkDes och Finlands arkitekturmuseum.

Den nordiska paviljongen på Arkitekturbiennalen 2016. Massvis med skriftlig information i en svårtillgänglig konstruktion. Nu renoveras paviljongen inför 2020 av norska Statsbygg.