Fullsatt boksläpp!

Bokmagasinet i Göteborg var knökfullt vid boksläppet av Helena Westholms nya bok ”De byggde gemenskap. Erfarenheter från tio bygg- och bogemenskaper i Sverige” den 26 februari. 120 personer lyssnade på Helena och de många aktiva som berättade om sina projekt och erfarenheter.

”Slutet gott. allting gott” – så sammanfattade Helena resultatet av de ofta långa processerna där startargrupper med ganska stor möda och många arbetstimmar tillslut lyckats genomföra och flytta in i sina projekt.

Några olika röster om att bygga en gemenskap – från vänster Hans Andreasson, Majbacken i Göteborg, Järda Blix, Botium i Växjö och Kristina Örne, Under samma tak i Göteborg lyssnar på Lena Jarlöv, projektlots för Hogslätts Vänboende i Gerlesborg. Helena Westholm längst till höger.
Helena Westholm berättar om besöken och intervjuerna som ligger till grund för boken inför en fullsatt lokal.

”De byggde gemenskap” är en guldgruva för alla startargrupper med sin utförliga beskrivning av tio projekt och deras processer, glädjeämnen och bekymmer.

Boken är utgiven av CBA; Centrum för Bostadens Arkitektur och Divercity och kan beställas via Svensk Byggtjänst.