Flest bogemenskaper i Växjö!

I Smålandsposten den 17 mars 2020 har Växjö Bogemenskap en debattartikel om hur Domprostmossen skulle kunna utvecklas med en bogemenskap.

Föreningen arbetar tillsammans med HSB för ett annat projekt men säger att det finns plats för fler projekt i Växjö.

Växjö kommun har redan tre bogemenskaper:
Bostadsrättsföreningen Slånbäret från 1988 med 34 lägenheter och ett hus med gemensamma lokaler.
Kollektivet Sämjan, som startade 1976 – läs mer i s en artikel om Sämjan från Fria tidningen.
Bostadsrättsföreningen Botium med 35 friliggande hus och ett gemensamhetshus, kallat Lövsalen inflyttat 2006. Projektet finns beskrivet i Helena Westholms nya skrift ”De byggde gemenskap”.

Redan med tre bogemenskaper är Växjö förmodligen den bogemenskapstätaste kommunen i Sverige med Lund som god två med sina fyra kollektivhus.