Corona och Sockenstugan

TV4 gjorde ett reportage från Sockenstugan den 26 maj i samband med Folkhälsomyndighetens besked om vad som fortfarande gäller för 70+. Det blev också några korta glimtar om vad det betyder att bo i kollektivhus under en pandemi.

Bilden ovan kommer från Sockenstugans stora trädgård med odlingslotter och en uteplats intill förrådsbyggnaden.