Bostadsministern vill ha fler byggemenskaper

I ETC den 23/1 finns en debattartikel om att det måste bli lättare att få till byggemenskaper. Författare är Per Bolund, bostadsminister och Emma Hulth, ordförande i civilutskottet, båda från Miljöpartiet. Läs artikeln ”Gör det enklare att bygga tillsammans” här!

(Förhoppningsvis vill Miljöpartiet också stötta de minst femtio startargrupper som finns runt om i landet och som inte bill vara byggherrar, men samarbeta med ett kunnigt bostadsföretag. Webbredaktören ser fram emot ännu en debattartikel).

Bofællesskabet Saettedammen, Danmarks första. Ekoby, bygg- och bogemenskap som har fungerat sedan 1972. Bygg- och bogemenskaper är långsiktigt hållbara och uthålliga tack vare de boendes stora engagemang före och under bygget liksom efter inflyttningen.