BBCs film om livet i Sällbo

BBC har gjort en kort video om Sällbo, kollektivhuset i Helsingborg med unga och gamla tillsammans. Här är en länk till filmen.

Helsingborgshem har också skickat ett pressmeddelande om Sällbo med intervjuer med några av de boende, ännu en länk.

Text till bilden ovan: Kollektivhuset Sällbo finns i ett tidigare äldreboende i Fredriksdal, Helsingborg. Här bor unga, nykomna och seniorer tillsammans sedan november 2019. Alla har åtagit sig att umgås minst två timmar i veckan.