Info och rapporter

Läs och gläds! Att de många kollektivhusen i Sverige lever framgår av vår nya skrift, som kan laddas ner från föreningens hemsida. Den bygger på många av de fina artiklar som publicerats i föreningen Kollektivhus NU’s nyhetsblad Bo Tillsammans genom åren. Man kan ta del av reportage om olika sorters kollektivhus, och om hur det går till att starta ett kollektivhus. Där diskuteras för- och nackdelar med olika upplåtelseformer, och där berättas om livet i kollektivhus.

Artiklarna bekräftar vår övertygelse att skriften fått ett rättvisande namn. Kollektivhusen lever! är ett av många steg i arbetet med att sprida kunskap och förståelse för vad som måste bli mycket vanligare i vårt land: att dela på nyttigheter, att göra boendet billigare, att ersätta social isolering med gemenskap. Kollektivhusen är ett fungerande svar på alla tre: de som bor under samma tak kan dela på många ting; med mycket gemensamt kan den egna bostaden vara mindre; och gemensam förvaltning är en god grund till social gemenskap.

Hämta skriften.

 

20% mindre koldioxid i kollektivhus!

Att äta tillsammans i ett kollektivhus tar inte bort matsvinnet. Men däremot sjunker elanvändningen påtagligt. Och mest av allt minskar energianvändningen, inte minst för att man kan bo mindre när man har mycket gemensamma ytor. Fredrik Sundberg, studerande vid KTH, har tittat på klimatpåverkan från de som bor i Färdknäppen i rapporten. Han kan visa att Färdknäppens hyresgäster orsakar 20% lägre utsläpp av koldioxid jämfört med en genomsnittsperson.

Läs hela rapporten eller en svensk sammanfattning.

Ny broschyr om kollektivhus

Kollektivhus NU har tagit fram en ny broschyr om vad det innebär att bo i kollektivhus. Den består av en dubbelsidig vikt A4, som antingen kan besällas från styrelsen, eller skrivas ut från den här pdf:en.

Gemenskap och samarbete i ny upplaga

Red. Elsa Grip, Kerstin Kärnekull och Ingrid Sillén

Intresset för olika former av bogemenskap ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som nu kommer ut i en ny version.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag i samarbete med SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

Studiecirkelmaterial till boken Gemenskap och samarbete

 

 

Varför är kollektivhus i Danmark, Norge och Sverige så olika?

En fråga so Bertil Egerö har utforskat i uppsatsen Puzzling patterns of co-housing in Scandinavia(unpublished, 2014). Där söker han orsakerna till skillnaderna i de olika nationalkulturerna, institutionerna och politiken.

Bred översikt över kollektivhusmodeller i fem länder

Läs John Killocks rapport om historisk bakgrund och dagsläget för kollektivhus i Danmark, Nederländerna, Sverige, USA och Storbritannien. Rapporten är på 193 sidor och rikt illustrerad. Den visar på ett flertal olika modeller för utformning av kollektivhus och gör intressanta jämförelser mellan de fem länderna. Författarens huvudfokus är på bogemenskap för seniorer, men boken innehåller även många exempel på kollektivhus för blandade åldrar. Rapporten har skrivits på uppdrag av den brittiska arkitektorganisationen RIBA.

 

 

 • Rapporter från det EU-finansierade projektet CoElderly nu tillgängliga

 • Du kan nu ladda ner de tre första rapporterna inom projektet CoElderly. Projektet handlar om utbildning i självförvaltning av kollektivt boende för äldre och handikappade. Rapporterna innehåller information på engelska från stiftelsen Consorzio Cooperative Sociali i Italien, Fundacja Aktywny Senior i Polen, Cohousing UK och Kollektivhus NU i Sverige. Rapporterna är följande:

  Kollektive boformer

  Utarbetad av Eriksen Skajaa arkitekter på grundval av material från konferensen om kollektivt boende 2012.

  Belyser kollektivboendet i Norge. Rapporten ger en konkret bild av läget i Norge idag: mycket få kollektivhus, växande intresse bland allmänheten, företag och kommuner mer intresserade av kollektivt boende för seniorer. Tre medlemmar av Kollektivhus NU deltog i konferensen.

  Living together – cohousing ideas and realities around the world

  Red. Dick Urban Vestbro, Stockholm, 2010

  I maj 2010 hölls den första internationella konferensen om kollektiva boendeformer i Stockholm. 150 deltagare från cirka 20 länder deltog. Nu finns erfarenheterna och arbetet från konferensen samlad i bokform. Boken är en dokumentation över det växande intresset för kollektiva boendeformer runt om i världen. Living together

  Under konferensen hölls 16 olika workshops som bland annat handlade om gemensamma måltider, jämställdhet, design, åldrande och bostadsföretagens roll. Dessa teman finns beskrivna i boken, som dessutom innehåller rikligt med illustrationer och bilder.Boken är den mest omfattande dokumentation om kollektivhus som går att få tag på i dag. Den utgör en oumbärlig informationskälla för politiker, bostadsföretag, forskare och aktivister. Konferensen anordnades av Kollektivhus Nu i samarbete med Division of regional and urban studies, KTH, Stockholm.

  Boken kostar 230 kronor + porto för enstaka kopior. Vid beställning av tio exemplar eller fler kostar boken 170 kronor + porto.

  Beställ boken från info@kollektivhus.nu eller från The Division of Urban and Regional Studies, School of Architecture and the Built Environment, the Royal Institute of Technology, Drottning Kristinas väg 30, SE-10044 Stockholm, Sweden

  Mer information om boken (pdf, på engelska)

 • Kollektivhus i Australien

  I december besökte Kombo Murundaka Cohousing Community, Melbourne, Australien. Ett ungt kollektivhus (2011) med ekologisk livssyn och inkomsttröskel. Deras vision fokuserar på hur man kan leva tillsammans i en stark social gemenskap och samtidigt värna om jordens resurser. Kollektivhuset är byggt med en samtida arkitektur, består av 18st lägenheter, gemensamma lokaler och en stor trädgård för odling och lek. Se planritning och läs mer om livet i Murundaka Cohousing Community i den fullständiga rapporten.

 • Skrift om kollektivhuset Färdknäppens tillkomst

  2010

  En skrift av Monica William-Olsson om tillkomsten av Färdknäppen i Stockholm. Skriften är slut på förlaget men finns att ladda ned här som pdf.

 • En utställning om kollektivhus

  2009

  Utställning i pdf-format, 10-sidig, liggande format. Lättillgänglig information om kollektivhus-/gemenskapsboende, bilder samt en karta över alla kollektivhus i Sverige.

  Lågupplöst (2,5 MB). Högupplöst (30 MB).

 • Sociala relationers betydelse för hälsa och sjukdom

  2009, rapport från Röda Korset

  Under julhelgen odlar vi våra sociala relationer, vi ger och vi tar emot, inte bara dyra klappar, utan också värme, omtanke, uppskattning, ofta åtföljt av en stor och hjärtlig kram. Men mitt i den här lyckan finns en växande ensamhet. Röda Korsets släpper en rapport av Kristina Orth Gomér om sociala relationers betydelse.

  Sociala relationers betydelse för hälsa och sjukdom

 • »Morgondagens boende för en ny generation äldre«

  22 april 2009, rapport av Elisabeth Olszon

  Elisabeth Olszon rapporterar från seminariet ”Morgondagens boende för en ny generation äldre – från vision till verklighet” som hölls i Göteborg den 22 april 2009. Så här inleds inbjudan till seminariet: ”Nu går 40-talisterna i pension! Vi är många, vi är kompetenta och vi är vana att ställa krav och vara med och bestämma. Vad kommer det att innebära för morgondagens boende och hur ser planerna ut för att möta denna generation pensionärer?”

  Läs rapporten