Öppna hus 15 år – Bo tillsammans nr 40

Gemensamt trädgårdsarbete i Tersen, Falun. 140 personer står i kö till 30 lägenheter i ett fd servicehus.
Gemensamt trädgårdsarbete i Tersen, Falun. 140 personer står i kö till 30 lägenheter i ett fd servicehus.

Varje år öppnar kollektivhusen portarna för intresserade besökare och presumtiva inflyttare. Men även forskare besöker husen. I kollektivhuset Trädet i Göteborg har Håkan Thörn och hans grupp hållit workshop om kollektivt boende och hållbar stadsutveckling.

Läs Bo Tillsammans nr 40.