Bo tillsammans nr 33-34

I Malmö har man nu flyttat in i det nya kollektivhuset Sofielund. I Göteborg har startargrupperna träffats och diskuterat gemensamma problem och möjligheter. Här har också ett nytt forskningsprojekt om kollektivboende påbörjats. Läs om det i nr 33-34 av Bo tillsammans.