Socialt byggande en stor framgång!

Den 18-19 genomfördes den andra konferensen på temat Socialt byggande i Floda utanför Göteborg. Det blev en fantastisk mötesplats med över 300 deltagare från hela Sverige . Vi höll till i Garveriets fina lokaler, delvis skapade genom 6 000 timmar av ideellt byggande. 21 organisationer, inklusive Kollektivhus NU, ingick bland värdarna och medarrangörerna.

Ekobyar och arbetskooperativ, bogemenskaper och delningslösningar, glesbygdsinitiativ och  storstadskollektiv, tillsammansbyggande och nya sätt att hitta pengar, framtidsidéer och djupa erfarenheter av genomförda projekt presenterades och diskuterades. 80 programpunkter gav deltagarna chans ta del av allt som pågår runt om i Sverige och i vår omvärld när det gäller inkluderande former av byggande och boende.

Regeringens utredare om bostadsförsörjningen, Karolina Skog medverkade och lanserade begreppen ”den idedrivna bostadssektorn och användardrivet byggande”.

Vi på plats fick också spännande internationella utblickar, exempelvis  till Oslo, som utreder bostäder med nya kvaliteter, Roskilde i Danmark, som uppmuntrar bygg- och bogemenskaper och har minst 30 i kommunen, Helsingfors, som just släppt 13 tomter för byggemenskaper, Österrike och Tyskland som utvecklat nya metoder för få till projekt med stora sociala kvaliteteter och hålla boendekostnaderna låga, projekt från Frankrike, England…

Kollektivhus Nu medverkade med seminarierna ”Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden” om hur man kan få igång och upprätta gemenskap i boendet över tid (se Bo tillsammanbs nr 61) och med ”Nordiska spår” om allt som är på gång i våra grannländer.

Många av seminarierna gick parallellt och det var nästan omöjligt att välja mellan alla viktiga programpunkter. Som tur är finns många föreläsningar och seminarier att följa via hemsidan www.socialtbyggande.se. Och kom ihåg att skriva in nästa konferens, preliminärt den 14-15  oktober 2023 i Bergsjön i almanackan. Får inte missas!

Det innehållsrika programmet finns här:

Nu finns filmade föredrag, samtal och diskussioner i stora salen att se på hemsidan socialtbyggande.se

I februari – mars kommer också material från seminarierna under konferensen att bli tillgängligt på socialtbyggande.se. Mer information från de många seminarierna och diskussionerna kommer också på kollektivhus.se!

Erik Berg och Tinna Harling tackar alla volontärer som bidragit till den lyckade konferensen i Garveriet/Floda.