Ska vuxna barn laga mat?

I Sverige finns ett 50-tal kollektivhus, varav de flesta är medlemmar i föreningen Kollektivhus NU. En fråga om hemmavarande vuxnas barn deltagande i matlag skickades till medlemmarna, förutom de kollektivhus för enbart boende över 40 år utan barn, samt postades i Facebookgruppen Kollektivhus-forum. Vi fick 20 svar.

Flest svar hamnade i kategorin obligatoriskt matlag och med deltagande även för hemmavarande barn över 18 år, om de inte gick kvar i gymnasiet. Några hänvisar till samma ansvar ska gälla för alla för myndiga, eller att föräldraansvaret upphör efter gymnasiet.

Ett antal med både obligatoriskt eller frivilligt deltagande i arbetsgemenskap saknade regler, några för att det aldrig varit aktuellt eller medvetet utifrån att att vuxna barn inte har valt hur deras föräldrar bor. Ett par kollektivhus utan regler är på gång att diskutera frågan.

Ett par kollektivhus har löst det genom att hemmavarande vuxna barn som inte deltar i matlag betalar som gäster.

Lena lagar mat i Södra Stations kollektivkök.