husmöte april kopia

Husmöte i Färdknäppen, ett av cirka 55 kollektivhus i Sverige. Intressekön för inflyttning är lång, som i de flesta kollektivhus. Fler behöver komma till!