Utspritt i Färdknäppen

Maten är inställd sedan 17 mars.
Oanvända råvaror säljs (det finns lite potatis kvar) och betalas via swish eller med kuponger.
Gästrummen stängda. 
Vi som vill dricker trekaffe med tvåmeters avstånd till varandra.
Möten sker via videokonferenser (Teams, Zoom).Men samtal pågår när vi ses i gemensamma utrymmen. På vederbörligt avstånd.
Några äter fortfarande frukost med tillhörande tidningsläsning i allrummet. På vederbörligt avstånd.
Den gemensamma morgongymnastiken i källaren genomförs liksom morgonyogan i takrummet. På vederbörligt avstånd.

Utspritt trädgårdsarbete i Färdknäppen i väntan på vårvärmen. Bilden ovan visar eftermiddagskaffe på distans.


Trädgårdsdagarna förskjuts, inte på grund av corona utan på grund av regnet och snöfallet i början av april. Nu gör vi individuella insatser med hjälp av ett schema över vad som behöver göras.
Vi ser fram emot normalare tider!

Kerstin Kärnekull

Coronarapport Regnbågen i Lund

Vad händer i kollektivhus och bogemenskaper när en pandemi sveper in? Vi kommer att berätta kort från olika projekt och börjar med en rapport från Anne Jalakas i Regnbågen i Lund:

Vi har antagit gemensamma hygienregler som mejlats ut till alla och satts upp på anslagstavlor. Där finns också Folkhälsomyndighetens instruktioner,
På Regnbågen har vi många dörrar. Eftersom dörrhandtag är  potentiella smittohärdar har vi öppnat många av dem. De inre ytterdörrarna och dörrarna inne i huset är uppställda så att det går att passera genom matsalen och komma in i tvättstugan utan att ta något handtag. Vi försöker också sprita handtagen varje dag.
Matsalen är tills vidare stängd, kollektivmaten pausad och vi har också tagit styrelsebeslut på att tills vidare varken ha fester eller andra typer av samlingar i huset.
Årsmötet genomfördes med hjälp av whatsapp. Detta var innan läget förvärrats så då satt några i matsalen och andra hemma. Trots problem med ljudet kunde mötet genomföras.
Styrelsemöten har vi numera på messenger.
Röjardagen 29  mars genomfördes. Vi har stor trädgård och röjde bara utomhus och på respektavstånd från varandra. De som ville kunde genomföra sin uppgift tidigare eller senare (man väljer själv vad man vill göra och skriver upp när det är gjort).
Vi har ganska många barn i huset som är rekommenderade att inte leka i korridorerna eller matsalen så för dem var det roligt att studsmattan kom upp i trädgården. Vi fick också ut trädgårdsmöblerna och röjt i rabatter. Däremot bjöd vi inte in potentiella intressenter så som vi planerat. Det sköts på framtiden.
Kontakterna hålls genom husets facebooksida och såklart när vi stöter på varandra. Det funkar bra så här långt.
Om någon blir sjuk har vi lovat att handla åt varandra. De som är i riskgrupp (+70 eller med andra riskfaktorer) har hittills löst sina inköp på egen hand, bland annat genom att beställa mat.

Regnbågen från entrésidan mot Sunnanvägen. Den övre bilden visar huset från gårdssidan och växthuset. Bilderna kommer från LKF:s hemsida.

Rekordbyggande av bogemenskaper för seniorer – i Danmark

Under 2020 kommer 31 bogemenskaper för seniorer att bli klara för inflyttning i Danmark. Totalt handlar det om 1 072 nya bostäder, alla med tillgång till gemensamma lokaler. Det visar en undersökning som RealDania just har publicerat.

Antal nya bostäder i danska bogemenskaper för seniorer sedan 1987. Då var världens första ”oldekollo”, Midgård i Mjölnerparken i Köpenhamn, klart för inflyttning. Även antalet bogemenskaper för alla åldrar ökar i Danmark.

År 2019 fanns det cirka 215 kända seniorbogemenskaper och nu är antalet minst 287.

”Nu är bollen i rullning och det är enormt positivt. Vi vet att mer än 100 000 äldre (i Danmark) upplever ensamhet och antalet ökar. Vi vet också att livskvaliten är hög hos äldre i boegemenskaper och de långa kö- och väntelistorna visar att efterfrågan är stor. Trots det har utbudet varit begränsat. Det har varit en blind bläck för bostadsmarknaden vad vi förstår, ” säger Nina Kovsted Helk, filantropidirektör i Realdania enligt deras hemsida.

Trots ett stort intresse och långa köer till de bogemenskaper som finns, har byggandet av nya bogemenskaper för seniorer nästan upphört under de senaste 8-10 åren.

”Den här paradoxen medförde att Realdania satsade på att förändra attityderna i bostadssektorn och snabbstartade byggandet av nya seniorbogemenskaper tillsammans med privata och allmännyttiga bostadsföretag. En insats som nu verkar ha burit frukt. Det finns utan tvivel många som söker alternativa sätt att bo samtidigt som en demografisk utveckling med fler och fler äldre sätter press på bostadsmarknaden. Vi har, tillsammans med en rad byggherrar, försökt att visa att det här är en bra affärsidé – att bygga moderna bostäder för seniorer som också inrymmer bostäder som man har råd med som folkpensionär samtidigt som det är en lönsam affär för byggherrarna,” fortsätter Nina Kovsted Helk på hemsidan.

Antal nya bogemenskaper för seniorer i Danmark sedan 1987. Fram till och med år 2004 fanns ett statligt stöd för information och intitiering av bogemenskaper via organisationen ”Boligtrivsel i Centrum”.

I Danmark fanns en samarbetsorganisation, Boligtrivsel i Centrum, som från cirka 1990 och framåt arbetade för att få i gång bogemenskaper för seniorer runt om i Danmark. I samband med krisen på den danska bostadsmarknaden kring 2003-2005 försvann statens stöd till organisationen, som måste läggas ned. Också det statliga stödet till andelsboliger försämrades och resultatet blev att det blev allt färre nya bogemenskaper i Danmark, såväl för seniorer som för alla åldrar. Men nu är intresset större än någonsin för alla former av bogemenskaper. Mer information finns hos Föreningen for Bofællesskaber, bofaellesskab.dk

Överst seniorbogemenskapen i Munksögård, Roskilde. Här finns 20 lägenheter och ett stort gemensamt fælleshus med allrum, kök, tvättstuga, gästrum med mera. Fotot är taget några år efter inflyttningen 2000.

Arbete pågår med en digital plattform för bygg- och bogemenskaper

Just nu pågår arbetet med en portal, en hemsida, där intresserade kan hitta bygg- och bogemenskaper, startargrupper kan planera sitt arbete och hitta kunskap, kommuner erbjuda tomter, konsulter berätta om vad de kan erbjuda och mycket mera.

Arbetsgruppen för portalen leds av Joachim Widerstedt, Föreningen för Byggemenskaper. Eftersom det just nu är svårt att resa till möten (och att mötas) ordnade Ingrid Westerfors på Coompanion i Göteborg ett videomöte på webben där syftet och innehållet diskuterades.

Processkartan, som tagits fram av Föreningen för Byggemenskaper, kommer att bli en viktig del av Byggabo-portalen.

Runt om i Europa finns olika typer av webbplattformar som dels ger en bild av aktuella projekt i olika skeden och dels samlar och förmedlar kunskap, exempelvis i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. I Tyskland finns flera, exempelvis en för hela Tyskland (med två svenska startargrupper) och en för Berlin:
cohousing-berlin.de (En portal för Berlin. Utmärkt, på både tyska och engelska)
wohnprojekte-portal.de (En portal för hela Tyskland, ja hela Europa med två svenska startargrupper. Enbart på tyska)

Arbetet är en del av Divercity, det Vinnovastödda projektet, som drivs av Föreningen för Byggemenskaper tillsamans med 18 andra aktörer – kommuner, arkitekter, projektledare och forskare i samarbete med tre byggemenskaper på gång. Läs mer på projektets hemsida divcity.se!

Från hemsidan divcity.se om vad arbetet med Divercity ska leda till
. Projektet pågår under 2019 och 2020.

Överst en ”skärmdump” från videomötet (foto Ingrid Westerfors).

Femrummare i Ängsviksgården till salu

Nu är Ängsviksgårdens största lägenhet till salu. En vindsvåning på 5 rum och kök, 110 kvadratmeter. En omsorgsfullt nyrenoverad bostad i klassisk men modern stil med stor charm, söderläge högst upp i lugn inbjudande atmosfär. Lägenheten har balkong på södergaveln och två ingångar. Köket i öppen, ljus planlösning med vardagsrummet har ljusinsläpp från tre väderstreck.

Ängsviksgården ligger på Värmdö i Stockholms skärgård. Läs mer om lägenheten och kollektivhuset på hemsidan.

Hambos nya hemsida!

Bogemenskapen Hambo har skaffat sig en fin hemsida, värd att besöka.

Hambos nya hemsida.

I slutet av 2020 är det dags för inflyttning i de 14 lägenheterna i den gamla lantmannaskolan i Hammenhög. (Lantmannaskolor hade teoretisk utbildning i lantbruk för bondsöner och andra med praktiska erfarenheter och som siktade på att sedan driva egna lantbruk).

Inte alla bogemenskaper har ett eget valnötsträd – det finns hos Hambo enligt hemsidan:

Här pågår skörd av valnötter i Hambos trädgård.

Första spadtaget i Skråningen 2 i Lejre, Sjælland – en bogemenskap genom ombud

Skråningen 2 är ett nytt bofællesskab som nu ska börja byggas i Lejre kommune (strax väster om Roskilde) intill det inflyttade bofællesskabet Lejre 1. Första spadtaget ska tas, men det blir inte någon samling kring detta, förstås.

Skråningen är ett av flera exempel på en bogemenskap enligt ombudsmodellen. Bostadsutvecklaren EcoVillage letar tomter och reder ut förutsättningarna tillsammans med kommunen, ett arkitektkontor osv. Sedan bjuds intresserade in att bli medlemmar i bogemenskapen. Först när det finns tillräckligt många medlemmar startar arbetet på allvar.

EcoVillages grundare försökte själva dra igång en bogemenskap och upptäckte hur besvärligt det kan vara och hur lång tid arbetet tar. Därför har man utvecklat ett arbetssätt som ska göra att de blivande boende får stöd hela vägen fram till ett färdigt projekt. Stödet slutar inte vid inflyttningen, EcoVillage ser också till att det finns en fungerande mathållning (med ekologisk mat och läckra recept) under sex månader efter inflyttningen. Därefter får boendegruppen ta över ansvaret.

Upplåtelseformerna är olika – i några av de cirka åtta projekt EcoVillage har på gång är det ägarlägenheter med en ”grundejerförening”, i andra handlar det om andelsboliger.

Verklighet och idé – Skråningen 1 efter inflyttningen och som projektet presenterades före inflyttningen. Illustration Vandkunsten.

Företaget samarbetar med välkända arkitektkontor som Vandkunsten, som också är arkitekterna bakom Skråningen i Lejre.

Årsmötet i Kollektivhus Nu flyttat till september

Coronaviruset har många konsekvenser. Kollektivhus Nus årsmöte är flyttat till den 5 september med idébytardag söndagen den 6. Lokal för årsmötet är inte bestämd och mer info kommer.

Seminariet med Helena Westholm om hennes nya bok ”De byggde gemenskap” kommer preliminärt också att genomföras den 5 september, före själva årsmötet.

Helena Westholm berättar om besöken och intervjuerna som ligger till grund för den nya boken ”De byggde gemenskap” inför en fullsatt lokal i Göteborg. Foto Kerstin Kärnekull.
Bilden ovan är från Lagnö Bo, där årsmötet 2019 genomfördes.

Rudbeckia söker fler intresserade!

I Uppsala blir det inflyttning i kollektivhuset Rudbeckia hösten 2021. Föreningen söker fler medlemmar, som är intresserade av att flytta in. Läs mer på deras hemsida.

En unik möjlighet! Ännu så länge finns det alldeles för få kollektivhuslägenheter – ta vara på möjligheten att bo riktigt bra!

Fasad av kollektivhuset Rudbeckia mot gården. Källa Belatchew Arkitekter.

Byggemenskap på gång i Nacka

Ombudsmodellen är ett lite annorlunda sätt att få tillstånd byggemenskaper. Professionella bostadsutvecklare skaffar sig markanvisningar och ordnar detaljplaner för att i nästa steg bjuda in intresserade privatpersoner att ingå i en byggemenskap. Så arbetar flera företag i Danmark, Belgien, Frankrike och flera andra länder.

Nu har ombudsmodellen också kommit till Sverige genom EQ Living, som fått sin första markanvisning i Nacka. De kallar arbetssättet ”egenproduktion”. Läs mer i StockholmDirekt och på deras hemsida.

Tidig skiss av den planerade bebyggelsen i Lovisedal. Byggemenskapen bestämmer om det ska bli radhus eller flerbostadshus (i äganderättsform). Bild EQ Living. Även bilden överst kommer från EQ Living.