Arbete pågår med en digital plattform för bygg- och bogemenskaper

Just nu pågår arbetet med en portal, en hemsida, där intresserade kan hitta bygg- och bogemenskaper, startargrupper kan planera sitt arbete och hitta kunskap, kommuner erbjuda tomter, konsulter berätta om vad de kan erbjuda och mycket mera.

Arbetsgruppen för portalen leds av Joachim Widerstedt, Föreningen för Byggemenskaper. Eftersom det just nu är svårt att resa till möten (och att mötas) ordnade Ingrid Westerfors på Coompanion i Göteborg ett videomöte på webben där syftet och innehållet diskuterades.

Processkartan, som tagits fram av Föreningen för Byggemenskaper, kommer att bli en viktig del av Byggabo-portalen.

Runt om i Europa finns olika typer av webbplattformar som dels ger en bild av aktuella projekt i olika skeden och dels samlar och förmedlar kunskap, exempelvis i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. I Tyskland finns flera, exempelvis en för hela Tyskland (med två svenska startargrupper) och en för Berlin:
cohousing-berlin.de (En portal för Berlin. Utmärkt, på både tyska och engelska)
wohnprojekte-portal.de (En portal för hela Tyskland, ja hela Europa med två svenska startargrupper. Enbart på tyska)

Arbetet är en del av Divercity, det Vinnovastödda projektet, som drivs av Föreningen för Byggemenskaper tillsamans med 18 andra aktörer – kommuner, arkitekter, projektledare och forskare i samarbete med tre byggemenskaper på gång. Läs mer på projektets hemsida divcity.se!

Från hemsidan divcity.se om vad arbetet med Divercity ska leda till
. Projektet pågår under 2019 och 2020.

Överst en ”skärmdump” från videomötet (foto Ingrid Westerfors).

Femrummare i Ängsviksgården till salu

Nu är Ängsviksgårdens största lägenhet till salu. En vindsvåning på 5 rum och kök, 110 kvadratmeter. En omsorgsfullt nyrenoverad bostad i klassisk men modern stil med stor charm, söderläge högst upp i lugn inbjudande atmosfär. Lägenheten har balkong på södergaveln och två ingångar. Köket i öppen, ljus planlösning med vardagsrummet har ljusinsläpp från tre väderstreck.

Ängsviksgården ligger på Värmdö i Stockholms skärgård. Läs mer om lägenheten och kollektivhuset på hemsidan.

Hambos nya hemsida!

Bogemenskapen Hambo har skaffat sig en fin hemsida, värd att besöka.

Hambos nya hemsida.

I slutet av 2020 är det dags för inflyttning i de 14 lägenheterna i den gamla lantmannaskolan i Hammenhög. (Lantmannaskolor hade teoretisk utbildning i lantbruk för bondsöner och andra med praktiska erfarenheter och som siktade på att sedan driva egna lantbruk).

Inte alla bogemenskaper har ett eget valnötsträd – det finns hos Hambo enligt hemsidan:

Här pågår skörd av valnötter i Hambos trädgård.

Första spadtaget i Skråningen 2 i Lejre, Sjælland – en bogemenskap genom ombud

Skråningen 2 är ett nytt bofællesskab som nu ska börja byggas i Lejre kommune (strax väster om Roskilde) intill det inflyttade bofællesskabet Lejre 1. Första spadtaget ska tas, men det blir inte någon samling kring detta, förstås.

Skråningen är ett av flera exempel på en bogemenskap enligt ombudsmodellen. Bostadsutvecklaren EcoVillage letar tomter och reder ut förutsättningarna tillsammans med kommunen, ett arkitektkontor osv. Sedan bjuds intresserade in att bli medlemmar i bogemenskapen. Först när det finns tillräckligt många medlemmar startar arbetet på allvar.

EcoVillages grundare försökte själva dra igång en bogemenskap och upptäckte hur besvärligt det kan vara och hur lång tid arbetet tar. Därför har man utvecklat ett arbetssätt som ska göra att de blivande boende får stöd hela vägen fram till ett färdigt projekt. Stödet slutar inte vid inflyttningen, EcoVillage ser också till att det finns en fungerande mathållning (med ekologisk mat och läckra recept) under sex månader efter inflyttningen. Därefter får boendegruppen ta över ansvaret.

Upplåtelseformerna är olika – i några av de cirka åtta projekt EcoVillage har på gång är det ägarlägenheter med en ”grundejerförening”, i andra handlar det om andelsboliger.

Verklighet och idé – Skråningen 1 efter inflyttningen och som projektet presenterades före inflyttningen. Illustration Vandkunsten.

Företaget samarbetar med välkända arkitektkontor som Vandkunsten, som också är arkitekterna bakom Skråningen i Lejre.

Årsmötet i Kollektivhus Nu flyttat till september

Coronaviruset har många konsekvenser. Kollektivhus Nus årsmöte är flyttat till den 5 september med idébytardag söndagen den 6. Lokal för årsmötet är inte bestämd och mer info kommer.

Seminariet med Helena Westholm om hennes nya bok ”De byggde gemenskap” kommer preliminärt också att genomföras den 5 september, före själva årsmötet.

Helena Westholm berättar om besöken och intervjuerna som ligger till grund för den nya boken ”De byggde gemenskap” inför en fullsatt lokal i Göteborg. Foto Kerstin Kärnekull.
Bilden ovan är från Lagnö Bo, där årsmötet 2019 genomfördes.

Rudbeckia söker fler intresserade!

I Uppsala blir det inflyttning i kollektivhuset Rudbeckia hösten 2021. Föreningen söker fler medlemmar, som är intresserade av att flytta in. Läs mer på deras hemsida.

En unik möjlighet! Ännu så länge finns det alldeles för få kollektivhuslägenheter – ta vara på möjligheten att bo riktigt bra!

Fasad av kollektivhuset Rudbeckia mot gården. Källa Belatchew Arkitekter.

Byggemenskap på gång i Nacka

Ombudsmodellen är ett lite annorlunda sätt att få tillstånd byggemenskaper. Professionella bostadsutvecklare skaffar sig markanvisningar och ordnar detaljplaner för att i nästa steg bjuda in intresserade privatpersoner att ingå i en byggemenskap. Så arbetar flera företag i Danmark, Belgien, Frankrike och flera andra länder.

Nu har ombudsmodellen också kommit till Sverige genom EQ Living, som fått sin första markanvisning i Nacka. De kallar arbetssättet ”egenproduktion”. Läs mer i StockholmDirekt och på deras hemsida.

Tidig skiss av den planerade bebyggelsen i Lovisedal. Byggemenskapen bestämmer om det ska bli radhus eller flerbostadshus (i äganderättsform). Bild EQ Living. Även bilden överst kommer från EQ Living.

Två radioinslag om bogemenskaper från Skåne och Hamburg

Radioprogrammet Pyramiden har haft två inslag värda att lyssna på.

Det första ”Ska vi flytta ihop” handlade om bogemenskapen Hambo i Hammenhög och den kooperativa hyresrättsföreningen Baskedal i Simrishamn.

Program nummer två hade rubriken ”Att bli sambo på äldre dagar” och beskriver hur intresset ökar för bogemenskaper för seniorer i Hamburg. Där upplåter staden 20 procent av all tomtmark till bygg- och bogemenskaper och staden har dessutom en särskild avdelning inom stadsbyggnadskontoret som ger råd och stöd till intresserade. En länk till ”Agentur für Baugemenschaften” finns här.

En reserapport till Hamburg från Kollektivhus Nus resa 2012 hittar du här nedanför. Den är fortfarande ganska aktuell!

Bilden ovan är från Baskedal.

Flest bogemenskaper i Växjö!

I Smålandsposten den 17 mars 2020 har Växjö Bogemenskap en debattartikel om hur Domprostmossen skulle kunna utvecklas med en bogemenskap.

Föreningen arbetar tillsammans med HSB för ett annat projekt men säger att det finns plats för fler projekt i Växjö.

Växjö kommun har redan tre bogemenskaper:
Bostadsrättsföreningen Slånbäret från 1988 med 34 lägenheter och ett hus med gemensamma lokaler.
Kollektivet Sämjan, som startade 1976 – läs mer i s en artikel om Sämjan från Fria tidningen.
Bostadsrättsföreningen Botium med 35 friliggande hus och ett gemensamhetshus, kallat Lövsalen inflyttat 2006. Projektet finns beskrivet i Helena Westholms nya skrift ”De byggde gemenskap”.

Redan med tre bogemenskaper är Växjö förmodligen den bogemenskapstätaste kommunen i Sverige med Lund som god två med sina fyra kollektivhus.

Bo i kollektiv – så funkar det

Läs mer i Aftonbladets artikel som kom den 26 februari 2020.

Men mest och bäst information finns i skriften ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap”:

Intresset för olika former av bogemenskap  ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som kommer ut i en ny, omarbetad version i september 2019.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag .

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

Den tredje, omarbetade upplagan av Gemenskap och samarbete blev klar september 2019. Flitigt använd av studiecirklar och alla kollektivhusintresserade.