Vindmöllebakken i Stavanger byggs!

Bygget av det det norska bofellesskabet Vindmöllebakken i Stavanger pågår för fullt. Inflyttningen för första etappen med 24 lägenheter till jul i år. Nu har också försäljningen av etapp två startat. På Facebook finns en kort film om projektet. Mer att läsa finns också i broschyren för etapp 2.