Två byggrupper har fått startbidrag

Perspektiv av den blivande bebyggelsen i Sege Park (källa Malmö Stad).

– En handfull startargrupper har redan hört av sig till Boverket om det nya startbidraget för byggemenskaper, säger Ulrika Högred, Boverket. Två, som låg i startgroparna, har redan fått positiva beslut.

Arkitektens hemsida berättar Ludvig Haav om Röda Oasen i Malmö som just fått bidrag. Röda Oasen i Malmö är en byggemenskap som vill bygga om ett gammalt sjukhus i etapper för att skapa ett kollektivhus med gemensamma ytor och lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. De fick 2016 markanvisning för en byggnad i Sege Park på det tidigare Östra sjukhusets mark. Byggemenskapen har nu sökt och fått beviljat ett stöd på 400 000 kronor:

– Det kommer inte att räcka hela vägen, men vi kommer att få råd och tid att arbeta igenom den tidiga fasen som gör att det blir ett bättre projekt i slutändan, och vi har fortsatt möjlighet att anlita externa arkitekter, säger Ludvig Haav i byggemenskapen Röda Oasen” till tidskriften Arkitekten.

Hur får man bidrag? Information finns på Boverkets hemsida. Syftet är att skapa möjligheter för fler typer av bostäder.

Stöd till byggemenskaper kan lämnas om en byggemenskap är organiserad i en ekonomisk förening där minst sex medlemmar har satsat 10 000 kronor var. Det måste dessutom vara klart att kommunen medger att flerbostadshuset får byggas på den tilltänkta tomten. Byggemenskaper kan söka startbidrag på högst 400 000 kronor. Det aktuella anslaget för 2020 är 3 miljoner kronor.

Några exempel på nya byggemenskaper är Hogslätts Vänboende och Lagnö Bo.

Lagnö Bo invigdes i augusti 2018. Inne i vinterträdgården, som gränsar till de gemensamma rummen vid entrén, finns en scen.
Hogslätts Vänboende i Gerlesborg invigdes 2018. Foto Per Pixel Petersson.

Boverket har givit ut en skrift om byggemenskapers roll i bostadsförsörjningen. Skriften kan hämtas gratis här.