Sök startbidrag från Boverket!

Byggemenskaper kan få ett startbidrag på upp till 400 000 kronor för sina kostnader i det initiala skedet, alltså innan själva byggnadsarbetet påbörjats. Det finns pengar kvar att söka ur årets pott!

Mer information hittar du på Boverkets webbplats.

Överst: Byggemenskapen Gården i Uppsala fick startbidrag 2020. I höst är det dags för inflyttning.