Projektet Elastiska hem får stort Vinnovastöd!

 

Elastiska hem handlar om hur lokaler och resurser kan utnyttjas bättre genom att vi delar, samarbetar och får ett rikare liv till lägre kostnad.

Projektet Elastiska Hem, som leds av Kod Arkitekter i samarbete med 21 projektparter, beviljas ett anslag på strax under 10 miljoner av innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen ska användas till att utveckla en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderandeLäs mer i pressmeddelandet från Kod Arkitekter!

Kollektivhus NU är en av projektparterna. Föreningen bidrar med erfarenheter av delning och samarbete – kollektivhusen är en viktig källa till kunskap. Vi ska också delta i spridning och tillämpning.

Inom Elastiska hem lade vi ned ett stort arbete i steg 1, då den nu beviljade ansökan förbereddes. Här är några i projektgruppen samlade i Hovsjö i Södertälje. Telge Bostäder medverkar med ett av tre ”case/fall” i steg 2.