Nyhetsbrev från Socialt Byggande

 Den 31 oktober är sista dagen då biljetter för att delta på plats på årets konferens finns tillgängliga till vårt normalpris. Biljettbokningar efter den 1 november kostar tyvärr 10% mer. Biljetter bokas genom biljettbokningen här! 
PROGRAMMET ”För att åstadkomma goda livsmiljöer för alla behöver planering, gestaltning och byggande vara inkluderande och tillgängliga. Idag finns verktygen för detta – och många goda exempel som speglas under Socialt Byggande 2021.

Tinna Harling, Producent Socialt Byggande 2021
Vi är både stolta och glada över årets konferensprogram som bjuder på ett brett och öppet samtal om sociala former av byggande och boende, med många olika ingångar, kopplingar och utgångar för dig som är intresserad av socialt drivna processer, lokal samhällsutveckling, omställning och gemenskap och skapandet av sociala värden i den byggda miljön. Se hela programmet här!  

NYA TALARE: 
METTE ADOLFSSON: HÄRADSBÄCK – BYGDEN SOM LEVER
Mette Adolfsson är ordförande i Häradsbäcks intresseförening och en av de drivande i en lokal utveckling där civilsamhället tagit stort ansvar för bygdens mötesplatser och service och skapat en levande by. Mette talar om Häradsbäcks erfarenheter av lokalt driven landsbygdsutveckling.  
CHRISTIAN NILSSON, FAMILJEBOSTÄDER I SAMHÄLLET
Christian Nilsson är Distriktschef i Bergsjön för  Familjebostäder i Göteborg. I allmännyttans breda uppdrag ingår att skapa trygga miljöer och bidra till ökad folkhälsa, högre sysselsättning och bättre skolresultat.  
YLVA LUNDKVIST FRIDH: SOCIAL FINANSIERING 
Ylva Lundkvist Fridh är ekonom- och miljöhistoriker med en passion för civilsamhälle, kooperation och omställningen till resilienta ekonomiska och finansiella system. Hon arbetar för närvarande som VD för Mikrofonden Sverige. Ylva talar om finansieringsmetoder och byggekonomi och om framtidens byar.
JAN ÅMAN: DUVEDSMODELLEN – FRAMTIDENS BYAR
Jan Åman är entreprenör, kreatör och kurator samt platsutvecklare bakom Duvedmodellen där målet är att byn Duved i Jämtland ska stå modell för lokal utveckling med cirkulära och lokala system, självförsörjning, hantverk och digitalisering.
MONICA VON SCHMALENSEE: SOCIAL BOPOLITIK 
Monica von Schmalensee är arkitekt och var fram till 2017 vd för White. Hon är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin och ordförande i Rådet för hållbara städer. Monica talar om En social bopolitik för Sverige
LARS MALMGREN: KOOPERATIV HYRESRÄTT
Lars Malmgren är troligen Sveriges främste expert på kooperativ hyresrätt och vd för utvecklingsbolaget NYBO som samverkar med kommuner och grupper, förverkligar nya bostäder i den kooperativa hyresrättens form och stöttar byggemenskaper. Lars talar om kooperativ hyresrätt som metod för socialt och hållbart byggande
 
Se alla talare och inbjudna gäster här!    Bakom konferensen Socialt Byggande 2021 – Inkluderande bygg- och boendeformer står en konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer med den gemensamma nämnaren att vi är engagerade i bostadsfrågor och eftersträvar en större bredd av alternativ och vägar i byggandet och boendet.

Våra tre gemensamma syften med konferensen är:Att med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om bygg- och boendeformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskapAtt visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder.Att ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande former av byggande och boende. 
BoverketSKRRISEUrban Futures, Bergsjön 2021EgnahemsbolagetCentrum för boendets arkitektur Chalmers Göteborgs stadCoompanionFöreningen för byggemenskaperSwecoVästra GötalandsregionenSveriges LantbruksuniversitetSveriges Arkitekter Västra GötalandKollektivhus NUERO – Ekobyarnas RiksorganisationEgnahemsfabrikenEkobanken och Building Future Institute.