Hur ska kollektivhuset i Umeå se ut?

Nu närmar vi oss ett kollektivhus i Umeå och vi behöver ta reda på hur det ska utformas! Den här enkäten riktar sig till dig som är vill bo i ett kollektivhus i Umeå och syftar till att få en uppfattning om dina förväntningar, drömmar och önskemål!

Du som har svarat på vår tidigare enkät kommer att känna igen dig, många av frågorna är samma. Anledningen till att vi gör en ny enkät är att vi vill få en tydligare bild av hur de som faktiskt vill bo i kollektivhuset vill att det ska se ut (till skillnad från den bredare målgrupp den förra enkäten riktade sig till).

Om du har några frågor eller synpunkter om enkäten så maila dem till Johan Wallén, ordförande i föreningen Kollektivhus Umeå, på hulqen@gmail.com.

Om du ännu inte är medlem i föreningen Kollektivhus Umeå men vill bli det så kan du gå in på https://groups.google.com/forum/#!forum/kollektivhus-ume och ansöka om att bli medlem.

Om du vill veta mer om föreningen Kollektivhus Umeå kan du bli medlem i vår Facebook-grupp med samma namn.