Dags för inflyttning i Havtorn i Ringköbing

Nu är pilotprojektet Havtorn i Ringköping klart för inflyttning. En bogemenskap för seniorer med 14 hyreslägenheter på två eller fyra rum och kök och rikligt med utrymmen för vardagsgemenskap. Här finns ett fælleshus med kök, ett rum med plats för 30-40 personer som kan användas på många olika sätt, bibliotek, gästlägenhet, växthus, verkstad, gemensam tvättstuga och verkstad, totalt cirka 250 kvm gemensamma lokaler.

Växthuset i bogemenskapen Havtorn i Ringköbing, nu klart för inflyttning.

Havtorn är det andra av elva pågående experiment- och pilotprojekt med bogemenskaper för seniorer. Alla elva har olika inriktning och kommer att följas och utvärderas. Länk till Realdanias information om ideerna bakom Havtorn.

Bilden överst visar hela projektet med 14 lägenheter i tre hus.