Byggstart för nytt seniorboende i Färjestaden

2014 bildades föreningen för seniorboende i Färjestaden av ett gäng med koppling till SPF. Nu i september har bygget kommit igång och första inflyttningen är planerad till augusti 2019. Byggherre och fastighetsägare är E A Fastigheter i Kalmar. Den kooperativa hyresrättsföreningen Wasa Seaside blockhyr projektet och hyr ut lägenheterna till sina medlemmar.

65 lägenheter och gott om gemensamma lokaler – bibliotek, gästrum, stort gemensamt kök – i en av de tre huskropparna. Arkitekt Arkitema.

Fem år från start till inflyttning kan kännas långt, men jämfört med många andra grupprojekt har det gått ganska snabbt. Senioren nr 3/2018 har en bra beskrivning om hur det hela gått till som inspiration för andra grupper.