Byggemenskap Högsbo samarbetar med Familjebostäder

Byggemenskap Högsbo har tidigare fått en markanvisning i Göteborg. Föreningen har dock inte kunnat hitta en ekonomiskt hållbar lösning och markanvisningen har löpt ut. Föreningen har istället inlett ett samarbete med Familjebostäder i Göteborg.

Familjebostäder fick en markanvisning för samarbetsprojektet via ett beslut i fastighetsnämnden den 23 april 2018.

Två andra bogemenskaper finns i samma planområde, Under Samma Tak och Boihop Högsbo.

Bakom skylten finns den gamla skoltomten i Högsbo som kan bli  bebyggt med tre bogemenskaper under de närmaste åren.