Årsmöte i Kollektivhus Nu den 17 mars 2018

Mats Holmström, Sjöfarten. Ny styrelsemedlem 2018.

Kollektivhus NUs årsmöte genomfördes den 17 mars i kollektivhuset Dunderbacken. Mats Holmström, Sjöfarten, valdes in i styrelsen och Mårten Palm, Sofielund, blev styrelsesuppleant. 18 medlemmar/kollektivhus var på plats och totalt deltog cirka 35 personer under eftermiddagen och middagen på kvällen.

Mårten Palm, Sofielund, ny suppleant i styrelsen 2018.

Den nya styrelsen hade ett kort möte i Dunderbackens textilverkstad.

Den nya styrelsen i arbete. Från vänster Mats Holmström, Birgitta Nordström, Mårten Palm, Ulrika Egerö, Anita Persson och Lotta Ahlén. Ann Mari Engel kom till kvällens middag.