De kämpar för ett kollektivhus i Umeå

Några deltagare i studiecirkeln. Bild Liselott Holm.

I Umeå samarbetar en grupp intresserade med studenter vid arkitektskolan för att få fram förslag på ett kollektivhus. Läs mer i ETC Umeå.