Community Land Trusts blir fler och fler i England

Antalet Community Land Trusts har ökat kraftigt i England och Wales mellan 2008 och 2020

I en färsk rapport från nätverket för Community Land Trusts i England skildras hur antalet aktiva startargrupper växer år från år. Antalet nya bostäder ökar poch ännu fler är unnder planering. Tack vare startargruppernas arbete byggs nya bostäder på platser som ingen kommersiell aktör är intresserad av, bostäder som stämmer med det lokala behovet.

Statligt stöd och lokala ”rådgivningshubbar” bidrar till utvecklingen. Nu finns dessa över nästan hela England.

Rådgivningshubbar finns nu i nästan hela England enligt en färsk rapport.

Tack vare samarbetet mellan nätverket för CLTs, nätverket för bogemenskaper/cohousing och den kooperativa rörelsen inom ramen för ”Community Led Homes” finns det nu 67 godkända rådgivare och ytterligare 96 år på väg att bli godkända.

CLT-nätverket har just publicerat sin första rapport (på engelska):

Bilden överst: Antalet nya bostäder, byggda tack vare commmunity land trusts, ökar hela tiden. Källa The National CLT Network i England.