Ny rapport om cohousing i England

Cohousingrörelsen i England växer kraftigt. 16 projekt är igång och ytterligare minst 30 är under planering. Ett av projekten belönades som Englands bästa bostadsprojekt 2017 och har också fått mycket uppmärksamhet internationellt. UK Cohousing Network, Englands motsvarighet till Kollektivhus NU har lyckats få igång samarbete med andra organisationer, bilda en stiftelse som ska stödja initiativ och sprida information om senior cohousing.
Allt detta och mer beskrivs i en färsk reserapport från England, skriven av Ingela Blomberg och Kerstin Kärnekull, ”Cohousing i England”.

Artiklar om studieresan finns också i  Bo tillsammans nr 44 och 45.Resan har genomförts med stöd av projektet CoElderly, där Kollektivhus NU samarbetat med organisationer i England (UK Cohousing Network), Polen och Italien.

Ingela Blomberg och Stephen Hill, ordförande i UKCN

Startbidrag till bygg- och bogemenskaper 2019?

När Peter Eriksson presenterade utredningen om förbättrad bostadsfinansiering i december 2017 gjorde Sveriges Radio en intervju.Ministern sade då bland annat enligt Sveriges Radio:
– Det är också tanken att se om det är möjligt att i Sverige få mera fart på frågan kring att människor själva tar initiativ, är delaktiva i den här processen och tar ett större personligt ansvar för hur man bygger och vad man bygger och se det som en utveckling i stil med den som länge har funnits i Tyskland på det här området.

Äntligen en dansk förening för bofaellesskaber och kollektiver!

Foreningen Bofællesskab.dk er nu en realitet

Søndag, den 28. januar 2018 blev Bofællesskab.dk til en forening. Det skete i nærværet af 20 personer fra hele landet, som overværede en spændende og inspirerende debat, inden et glas champagne satte punktum for en beslutning om dannelsen af foreningen.

Efter en præsentationsrunde kunne Rudy Madsen, som nu er valgt som administrator af foreningen, præsentere en nyhed af dimensioner. Realdania, som er en fond, der støtter almennyttige og almenvelgørende formål, støtter nu også Bofællesskab.dk med et beløb på kr. 245.000. Bevillingen skal primært gå til renovering og videreudvikling af websitet og -portal til gavn for medlemmer og brugere. En væsentlig del af dette arbejde består i at integrere en database over seniorbofællesskaber, som er overtaget fra Ældresagen. Arbejdet med dette påbegyndes snarest.

Generalforsamlingen udviste et ualmindeligt stort engagement og der blev allerede snakket om nedsættelse af grupper til udformning af et bedre sæt vedtægter, en vision og en mission og et godt retvisende værdisæt. Alt dette arbejde sættes i gang nu og kan barsle med resultater allerede om et par måneder.

Der blev valgt en bestyrelse på fem personer og en suppleant. Forperson blev Louisa Bisgaard og de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Johanne Gyldenfred, Andreas Pedersen, John Mason og Gitte Højer Jensen. Suppleant blev Birger Lilja Kristoffersen.

Mer att läsa finns på föreningens hemsida bofællesskab.dk

ETC Bygg får markreservation i Malmö

Den 23 januari 2018 beslöt tekniska nämnden att ge 16 olika byggherrar möjlighet att bygga i Hyllieområdet. ETC Bygg har fått en markanvisning för sina höga punkthus  i trä i området Söder om Badhuset. Här har kommunen betonat att porojekten ska vara inriktade på social hållbarhet både i byggskedet och efter inflyttning. Ett markanvisningavtal kan bli klart under året enligt kommunen.

Södra Hyllie med de kommande bostadsområdena. Foto Perry Nordeng/källa Malmö

Förening för bofællesskap i Danmark

Till skillnad från Sverige finns det inte någon förening för de cirka 500 danska bofaellesskapen (25o för alla åldrar och minst lika många för seniorer). Förrän nu, om allt blir som Rudy Madsen, ansvarig för hemsidan bofællesskap.dk, vill. Han har kallat till ett konstituerande möte den 28 januari i bofællesskabet Bondebjerget i Odens. Mer att läsa finns på bofællesskab.dk.

Rudy Madsen, webbredaktör och initiativtagare till startmötet för den danska föreningen bofælleskap.dk

Rudbeckia i Uppsala får markanvisning

Precis före jul blev det klart med ett markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och kollektivhusföreningen Rudbeckia i samarbete med Sveafastigheter Bostad AB. Mer att läsa i kommunens pressmeddelande!

Markanvisningsavtalet innebär att Rudbeckia och byggföretaget, från och med 12 december och i två år framåt, har option att ensam förhandla med kommunen om att få köpa marken. Försäljningen kommer att ske när kommunen har godkänt bygglovet. Byggstart är planerad till 2019.

Många års arbete i föreningen har gett resultat. Allt började med ett besök i kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm. Föreningen Rudbeckia bildades 2011 och har nu chansen att uppnå sitt mål, ett nytt kollektivhus i Uppsala.

Fasad av Rudbeckia mot gården. Källa Belatchew Arkitekter.

I samma område, Rosendal, har byggemenskapen Gården också fått en markanvisning.

Sockenstugan hjälper afganska ungdomar – hjälp ännu fler!

Ensamkommande, teckning av Katarina Liliequist

Här kommer hälsningar från Sockenstugan (40+), söder om söder i Stockholm.
Igår hade vi vår första pub. Inbjudna underhållare var ”våra” killar Jalal Mehrabi, harmonium och sång, och Ruholla Ghaznavi, dhol (trumma). Dessutom fick vi hit Hassibullah Faizi, ruhab, från Linköping. De tog med sig en 10-12 kompisar, okända för huset, och jag hade med mig 4-5 av mina afghanska vänner.
Vilken kväll det blev! Efter lite konsertlåtar blev det danslåtar. Vi gamlingar kom upp först, så fick vi dra upp killarna – och till sist var nästan alla på dansgolvet. Vilken glädje som sprider sig med musik och dans! Jag som vet hur killarna mår njöt av att se dem släppa ner axlarna och dra upp mungiporna.
De pengar vi fick in går till föreningen Stöttepelaren (se nedan).

SÅ HÄR HAR VI GJORT I SOCKENSTUGAN
Två killar sover i ett av våra minimala gästrum. Vardagsrum, kök och WiFi är i min lilla lägenhet. När någon i huset behöver gästrummet bär de över packningen till min lilla hall och sover på golvet. En tredje kille bor hos en granne som har ett rum över. När hon behöver det får han sova i det andra gästrummet eller på någons soffa eller golv. De deltar i städning, trädgårdsarbete och vid behov i köket.
Detta handlar om killar från Afghanistan som kom som barn 2015, bott i familjer eller hvb-hem, gått i skolan, fått ”svensk” uppfostran, lärt sig svenska (olika bra), är ambitiösa. När de fyller 18 blir de av med god man, socialsekreterare, bostad. De hänvisas till Migrationsverkets boenden, ofta gamla tbc-sjukhus i skogen i Norrland, där äldre män bor och droger är vanligt. Men de håller sig kvar där de har skolan, kompisar, känner sig hemma. De flyttar runt mellan kompisar och/eller bor på gatan.

SÅ HÄR KAN NI STÖDJA KILLARNA:
– Låt en eller flera killar bo i ert hus! De är en tillgång, inte en börda. De älskar barn – i över två år har de saknat sina småsyskon. De är allmänt hjälpsamma och positiva, måna om att inte vara till besvär. De är vana att sköta sig själva. Så länge de är kvar i asylprocessen får de 61-75 kr per dag i matpengar.
– ”Adoptera” några killar som ni hjälper med juridiken – kontakt med advokaten, skriva verkställighetshinder, förklara papper mm.
– Samla in pengar till Stöttepelaren! Ställ en bössa i huset, ordna aktiviteter till förmån för Stöttepelaren. Bli månadsgivare! Stöttepelaren är en förening med styrelse, kassör, revisorer och bankkonto. Den delar ut bidrag till lokalgrupper ute i landet som i sin tur ger ekonomiskt stöd till ensamkommande ungdomar som faller utanför systemet.
http://stottepelaren.se/
– Delta i kampen! Lokala grupper finns på många platser i vårt land. Asylgrupper, Vi står inte ut, Ung i Sverige. Gå med i facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med 20 000 medlemmar varav knappt hälften afghaner, prata med killarna som mår dåligt. Lär mer genom att läsa på hemsidan. Skriv under uppropet.
https://www.facebook.com/groups/808057209336108/
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/
https://www.skrivunder.com/stoppa_utvisningarna_av_afghanska_ungdomar

Har ni funderingar så kontakta mig Ingrid Eckerman ingrid@eckerman.nu 070 55 73 193.