Bo tillsammans nr 45

Årets första nummer av Bo tillsammans (nr45)! Ur innehållet: Inbjudan till årsmöte och idébytardag. Afganska ungdomar i Sockenstugan. Nytt förslag om startbidrag till bygg- och bogemenskaper. Aktuellt om läget i  alla startargrupper. Göteborg har fått en ansvarit för fler bygg- och bogemenskaper. Ingrid Sillén, layoutansvarig sedan Bo tillsammans startade 2006 och som nu slutar intervjuas av Ann Norrby, ny ansvarig för tidningens layout.

 Mycket händer också på andra håll:
En ny förening har bildats i Danmark. Friis Gate 6 i Oslo firar 30 år.  Rapport från England, där intresset för bogemenskaper bara växer. Nya böcker om kollektivhus på koreanska.

Nyfiken på vad som stått i tidigare nummer – kolla här! Det har blivit många givande artiklar genom åren.

Japanskt studiebesök i Uppsala och Stockholm

Den 12 februari 2018 kom fem personer från kollektivhuset Seiseki i Tama utanför Tokyo på besök till Färdknäppen tillsammans med Naoko Inami och Ingela Blomberg. Färdknäppen bjöd på rundvandring och middag i matsalen. Gruppen, som bott i kollektivhuset Blenda under sitt Sverigebesök, var också  i Södra Station samma dag.

I gruppen ingick Hiroaki Yada (i randig tröja), som sitter i styrelsen för den japanska kollektivhusföreningen Collective Housing Cooperation.  Hiroaki visade en kort video från Seiseki, ett kollektivhus med 20 lägenheter, kök/allrum, odlingar på takterrassen och måltider tre dagar i veckan – en vardag samt lördag och söndag. Gemensamma måltider under helgen hänger ihop med att många yrkesarbetande kommer hem sent och har svårt att delta i vare sig matlagning eller måltider på vardagar. Sju barn (eller var det nio?) bor i huset.

Seiseki, inflyttat 2009, är det tredje kollektivhuset i Tokyo. Kankanmori, ett nybygge inspirerat av svenska kollektivhus, blev färdigt 2003. Kankanmori är egentligen inte ett hus utan två våningsplan i en byggnad som också innehåller daghem, vårdcentral, äldrebostäder och ett sjukhem. På taket finns en gemensam badanläggning. Nummer två, Sugamo Flats med 11 lägenheter, kom till genom ombyggnad av tidigare kontors/hälsovårdslokaler 2007.

Collective Cohousing Coorporation (CHC) förmedlar också bostäder i kollektiv som övertar tomma fastigheter.

Ny rapport om cohousing i England

Cohousingrörelsen i England växer kraftigt. 16 projekt är igång och ytterligare minst 30 är under planering. Ett av projekten belönades som Englands bästa bostadsprojekt 2017 och har också fått mycket uppmärksamhet internationellt. UK Cohousing Network, Englands motsvarighet till Kollektivhus NU har lyckats få igång samarbete med andra organisationer, bilda en stiftelse som ska stödja initiativ och sprida information om senior cohousing.
Allt detta och mer beskrivs i en färsk reserapport från England, skriven av Ingela Blomberg och Kerstin Kärnekull, ”Cohousing i England”.

Artiklar om studieresan finns också i  Bo tillsammans nr 44 och 45.Resan har genomförts med stöd av projektet CoElderly, där Kollektivhus NU samarbetat med organisationer i England (UK Cohousing Network), Polen och Italien.

Ingela Blomberg och Stephen Hill, ordförande i UKCN

Startbidrag till bygg- och bogemenskaper 2019?

När Peter Eriksson presenterade utredningen om förbättrad bostadsfinansiering i december 2017 gjorde Sveriges Radio en intervju.Ministern sade då bland annat enligt Sveriges Radio:
– Det är också tanken att se om det är möjligt att i Sverige få mera fart på frågan kring att människor själva tar initiativ, är delaktiva i den här processen och tar ett större personligt ansvar för hur man bygger och vad man bygger och se det som en utveckling i stil med den som länge har funnits i Tyskland på det här området.

Äntligen en dansk förening för bofaellesskaber och kollektiver!

Foreningen Bofællesskab.dk er nu en realitet

Søndag, den 28. januar 2018 blev Bofællesskab.dk til en forening. Det skete i nærværet af 20 personer fra hele landet, som overværede en spændende og inspirerende debat, inden et glas champagne satte punktum for en beslutning om dannelsen af foreningen.

Efter en præsentationsrunde kunne Rudy Madsen, som nu er valgt som administrator af foreningen, præsentere en nyhed af dimensioner. Realdania, som er en fond, der støtter almennyttige og almenvelgørende formål, støtter nu også Bofællesskab.dk med et beløb på kr. 245.000. Bevillingen skal primært gå til renovering og videreudvikling af websitet og -portal til gavn for medlemmer og brugere. En væsentlig del af dette arbejde består i at integrere en database over seniorbofællesskaber, som er overtaget fra Ældresagen. Arbejdet med dette påbegyndes snarest.

Generalforsamlingen udviste et ualmindeligt stort engagement og der blev allerede snakket om nedsættelse af grupper til udformning af et bedre sæt vedtægter, en vision og en mission og et godt retvisende værdisæt. Alt dette arbejde sættes i gang nu og kan barsle med resultater allerede om et par måneder.

Der blev valgt en bestyrelse på fem personer og en suppleant. Forperson blev Louisa Bisgaard og de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Johanne Gyldenfred, Andreas Pedersen, John Mason og Gitte Højer Jensen. Suppleant blev Birger Lilja Kristoffersen.

Mer att läsa finns på föreningens hemsida bofællesskab.dk

ETC Bygg får markreservation i Malmö

Den 23 januari 2018 beslöt tekniska nämnden att ge 16 olika byggherrar möjlighet att bygga i Hyllieområdet. ETC Bygg har fått en markanvisning för sina höga punkthus  i trä i området Söder om Badhuset. Här har kommunen betonat att porojekten ska vara inriktade på social hållbarhet både i byggskedet och efter inflyttning. Ett markanvisningavtal kan bli klart under året enligt kommunen.

Södra Hyllie med de kommande bostadsområdena. Foto Perry Nordeng/källa Malmö