Bo tillsammans nr 43 september 2017

Nytt nummer av Bo tillsammansnr 43 – om öppna hus i kollektivhusen i månadsskiftet september-oktober, kollektivhus på gång (BoSams i Borgholm, Baskedal utanför Simrishamn), hur svenska kollektivhus väcker intresse i Tyskland och Korea, om cohousing i England och om samarbetet mellan kollektivhus och nyanlända i Sverige. Mycket är på gång, som Ulrika Egerö, ordförande i Kollektivhus Nu skriver inledningsvis.

Bo Tillsammans nr 42 maj 2017

Islossning för kollektivhusen! Rudbeckia är på väg mot markanvisning i Uppsala, Hogslätt Vänboende har tagit första spadtaget och privata fastighetsägare vill samarbeta med startargrupper. Ett inspirerande årsmöte i kollektivhuset Sofielund i Malmö följd av en idébytardag i Slottet i Lund. Den spännande historien bakom kollektivhusen i Lund och vad en ”paraplyorganisation” av intresserade kan åstadkomma. Flera nya forskningsprojekt om kollektiva boendeformer. Allt detta och mer finns att läsa i Bo tillsammans nr 42.

Öppna hus 15 år – Bo tillsammans nr 40

Gemensamt trädgårdsarbete i Tersen, Falun. 140 personer står i kö till 30 lägenheter i ett fd servicehus.
Gemensamt trädgårdsarbete i Tersen, Falun. 140 personer står i kö till 30 lägenheter i ett fd servicehus.

Varje år öppnar kollektivhusen portarna för intresserade besökare och presumtiva inflyttare. Men även forskare besöker husen. I kollektivhuset Trädet i Göteborg har Håkan Thörn och hans grupp hållit workshop om kollektivt boende och hållbar stadsutveckling.

Läs Bo Tillsammans nr 40.

Bo Tillsammans 35/36

På 80-talet byggdes Blomstret i Gävle och många av de kollektivhus som har fungerat sen dess. Men nu börjar det röra på sig ordentligt igen. I Göteborg talar man om ett kollektivhus i varje stadsdel och i Stockholm planeras ett nytt hus vid Hägerstensåsen till 2018.

Om detta, och vad som händer i Köpenhamn, London, Bryssel, Milano och Latinamerika kan du läsa om i

Bo tillsammans 35-36.

Bo tillsammans 32

 

Nya bostadsborgarrådet Ann-Margrethe Livh (V) ger nu allmännyttiga Familjebostäder direktiv att bygga kollektivhus. Och i Malmö flyttar man just nu in i ett nytt kollektivhus, samtidigt som en rad andra firar sina 20-årsjubileum. I föreningen Kollektivhus NU pågår en debatt om hur man ska få in alla människor som vill starta och flytta in i kollektivhusen att bli aktiva i föreningen. Detta och lite till finns att läsa i nr 32 av Bo tillsammans .