Lea-Vanessa Lohr efterträds av Matilda Lindén i Göteborg

Lea-Vanessa Lohr arbetar sin sista dag som ansvarig för byggemenskaper på Fastighetskontoret i Göteborg idag den 11 mars. Ny kontaktperson är Matilda Landén 031-368 12 99 matilda.landen@fastighet.goteborg.se

Göteborgs Stad hade tidigare som mål 5% av alla markanvisningar till bo- eller byggemenskaper. Den nya politiska ledningen har ändrat målet till ”fastighetskontoret ska markanvisa fler tomter till byggemenskaper och egnahemsbyggande”.

Förhoppningsvis innebär detta att Göteborg fortsätter att vara en föregångare i att möte det ökande intresset för bygg- och bogemenskaper!

Och tack till Lea-Vanessa!

Kombo, Hambo, Sällbo!

Kan man skapa gemenskap ”uppifrån”? Det tänker Helsingborgshem testa i det nya projektet Sällbo. En blandning av trygghetsboende för 70+ och bostäder för ungdomar: SällBo är ett sällskapsboende med integration i fokus där man bor lite mindre och dela lite mer. Drygt hälften av lägenheterna hyrs ut till seniorer (70+) och resterande till unga vuxna mellan 18 och 25 år, däribland personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Det finns många olika gemensamma utrymmen. Vill du bo här som ung vuxen ska du ställa upp på att delta i eller leda någon aktivitet minst två timmar i veckan

Byggnaden är ett ombyggt ålderdomshem med tvårumslägenheter i tre storlekar, 36, 39 och 49 kvadratmeter. Inflyttningen i de ombyggda lägenheterna blir preliminärt i december 2019. Läs mer på Helsingborgshems hemsida.

HSB Uppdraget skriver om Blomstret i Gävle

Kollektivhuset Blomstret i Gävle har funnits sedan 1985, i snart trettiofem år. Liksom de flesta kollektivhusen i Sverige fungerar det bra. HSBs tidning för förtroendevalda, Uppdraget, har en trevlig artikel om Blomstret, med start på sidan 24. Här är en länk!

Brf Blomstret är ett av de fyra kollektivhus som HSB byggt genom åren, ritade av arkitekten Kerstin Gåsste. Blomstret och Kupan i Älvsjö fungerar fortfarande utmärkt. Kollektivhusen i Järfälla och Märstadal är avkollektiviserade, det första efter några år medan Märstadal nog aldrig fick chansen att fungera som det var tänkt.

Byggemenskaper på Gotland!

P4 Gotland hade flera avsnitt om byggemenskaper på Gotland den 13 februari. Bland annat kan det bli aktuellt med markanvisningar på Visborgsområdet. En av de intervjuade var Jenny Lundahl, arkitekt och med i Föreningen för Byggemenskaper. Lyssna på Jenny här.

Regionens stadsarkitekt Christian Hegart berättar om kommunens planer och regionens engagemang i Vinnovaprojektet Divercity. Lyssna på Christian här.

Ny dansk skrift om byggemenskaper!

Levande stadsmiljöer skapas bäst genom variation i arkitektur, verksamheter och boendeformer – och ett nytt bidrag till mångfald är bostadsprojekt där de boende är sina egna byggaktörer. Realdanias nya skrift visar hur byggemenskaper kan bidra till städernas kvalitet och fokuserar på hur man kan organisera, finansiera och genomföra bygg- och bogemenskaper (i Danmark, men också i Tyskland).

Läs om danska nya projekt, Hamburgs ”Agentur für Baugruppen/Byrå för byggemenskaper”, Roskilde kommun som främjar byggemenskaper via markanvisningar och stöd och mycket annat. Rikt illustrerad skrift som det brukar heta!

Hämta skriften här.

Nytt nummer av Bo tillsammans

Ett nytt typprogram för kollektivhus är klart (kommer inom kort här på hemsidan). Flera utvecklingsprojekt med stöd av Vinnova pågår – Elastiska hem, Divercity och Tech Farm – framtidens yteffektiva boende. Det danska exempelbyggandet av kollektivhus för seniorer är också i gång. En viktig nyhet är att forskare och ArkDes tar hand om Dick Urban Vestbros kollektivhusarkiv för framtiden.
Mindre rolig är artikeln om riksdagens slopade investeringsstöd och hur flera projekt drabbas – Baskedal, Hambo och några till.

Cohousing-utställning i Wellington öppnar 13 februari!

Ända från Berlin kommer cohousingutställningen Cohousing Inclusive som visas 13 – 20 februari i Wellington, Nya Zeeland.

Till utställningen finns en bok på engelska och tyska, Cohousing Inclusive, från jovis Verlag som kom 2017. Helena Hede medverkar med ett avsnitt om kollektivhuset Sofielund i Malmö

Earth Song är det mest kända cohousing-projektet i New Zealand. Mer information om det ökande intresset och nya projekt på gång finns på Cohousing NZ:s hemsida.