Bo Tillsammans nr 42 maj 2017

Islossning för kollektivhusen! Rudbeckia är på väg mot markanvisning i Uppsala, Hogslätt Vänboende har tagit första spadtaget och privata fastighetsägare vill samarbeta med startargrupper. Ett inspirerande årsmöte i kollektivhuset Sofielund i Malmö följd av en idébytardag i Slottet i Lund. Den spännande historien bakom kollektivhusen i Lund och vad en ”paraplyorganisation” av intresserade kan åstadkomma. Flera nya forskningsprojekt om kollektiva boendeformer. Allt detta och mer finns att läsa i Bo tillsammans nr 42.

Var finns alternativen? En artikel om bostadspolitiken i tidskriften PLAN

Det behöver byggas bostäder i Sverige, mycket bostäder. Men Kerstin Kärnekull undrar vilken sorts bostäder det är som ska byggas och menar att två viktiga perspektiv saknas helt. Det ena handlar om de äldres bortglömda bostadsbehov. Det andra om hur de boende vill ha sitt boende, yngre som mer seniora, om de själva fick bestämma. Men det jäser bland gräsrötterna…

http://www.planering.org/plan-blog/2017/5/15/var-finns-alternativen

Kollektivhus och byggemenskap på gång i Uppsala!

Uppsalas mark- och exploateringskontor har skrivit ett optionsavtal med Sveafastigheter Bostad AB i samarbete med kollektivhus föreningen Rudbeckia om en tomt i Rosendalsfältet etapp tre.
Nu kan arbetet med ett nytt kollektivhus starta på allvar!

Mer information kommer på www.rudbeckiakollektivhus.se

Byggemenskapen Gården har också skrivit optionsavtal med Uppsala kommun i samma område.

 

Intresset för kollektivhus ökar bland fastighetsägare

Framtidens medlemsmöte den 6 maj blir extra spännande! Då kommer Svante Jernberg, vd för Sveafastigheter Bostad AB, för att informera om hur de vill samarbeta med föreningen Framtiden och alla intresserade kring nya kollektivhus.

Under det senaste året har Framtiden, som verkar för nya kollektivhus i Stockholm, blivit kontaktat av flera privata fastighetsägare. Även i Göteborg och Upppsala finns ett sådant intresse. Trollängen Bostad samarbetar med Under Samma Tak i ett nytt kollektivhusprojekt i Östra Kålltorp. I Uppsala kan det komma ett förhandsbesked om en markreservation för ett kollektivhus i maj.

Det rör på sig, glädjande!